Forskningsaktiviteter

Aktivitet 1: Biologisk mangfold i ferskvann

Aktivitet 2: Livssyklus til gjærsopp

Aktivitet 3: Massetetthet av metaller ved lineær regresjon

Aktivitet 4: Massetetthet av væsker ved lineær regresjon