Velkommen til Forskerklubben i Asker

Forskningsaktiviteter Bildegalleri Internasjonale forskningsprosjekter MELT ved IRIS Om Forskerklubben i Asker

Forskerklubben i Asker, noe for deg?

elever-2017-2018

Er du elev på 9. eller 10. trinn i Asker? Liker du matematikk og naturfag? Er du nysgjerrig og ønsker å utvikle en dypere forståelse for naturvitenskapene? Da kan Forskerklubben i Asker være noe for deg!
Forskerklubben er et tilbud til nysgjerrige og motiverte elever som går i 9. og 10. klasse i Asker. Forskerklubben vil ledes av faglærer Hossein Rostamzadeh. I klubben vil elevene forske på reelle naturfaglige og matematiske problemstillinger som forskere både i Norge og resten av verden er opptatt av. Asker videregående skole stiller forskningsutstyr til disposisjon og Asker kommune finansierer veilederen.
Til forskerklubben vil vi rekruttere en gruppe motiverte elever. Elevgruppen vil møtes hver onsdag fra kl. 16.00 - 17.30. I klubben vil elevene forske på reelle naturfaglige og matematiske problemstillinger som forskere både i Norge og resten av verden er opptatt av. Dette er en gylden mulighet for deg som er interessert i naturfag og matematikk og som ønsker å lære mer. Det er ingen krav til toppkarakterer i realfagene. Nysgjerrighet, interesse og motivasjon er de viktigste søknadskriteriene
Har du noen spørsmål, eller lurer du på noe gjerne send en epost til: Hossein.Rostamzadeh@asker.vgs.no .

Forskerklubben i Asker

Image

.........

Samarbeidspartnere

Bidragsytere
Asker videregående skole stiller forskningsutstyr til disposisjon og Asker kommune finansierer veilederen. Stiftelsensparebanken DNB har støttet forskerklubben med utstyrsstipend på 200,000 kr. Dette er et solid bidrag for at vi kan skaffe elevene i forskerklubben moderne laboratorieutstyr og andre nødvendige materialer.
Stor takk til Stiftelsensparebanken DNB som har støttet oss! .